A Xunta Directiva do Comité Galego de Xuíces ven de aprobar o Regulamento Interno segundo potestade atribuida no Regulamento do Comité Galego de Xuíces.

Regulamento Interno do CGX: [ver]