I Congreso Técnico Galego de Xuíces de Atletismo

 

DATA E LUGAR DE CELEBRACIÓN

Sábado, 20 de outubro de 2012.

Pazo de Congresos de Pontevedra

COORDINADOR

José María LOPEZ DEL RÍO (Xuíz Árbitro Nacional)

 

PROGRAMA

10.45 – Presentación

11.00 – O Xuzgamento dos concursos (exposición e coloquio)

Cambios no regulamento.

Pautas de xuzgamento.

Colocación e actuación do xurado.

Poñente: Ángel López-Montesinos Vázquez (Xuíz Árbitro Nacional)

12.10 – Descanso

12.30 – Novidades no Regulamento Internacional de Atletismo. Aspectos máis cotiáns (exposición e coloquio)

Aspectos e artigos que destacar e aclarar.

Erros deinterpretación máis frecuentes.

Novidades das últimas edicións.

Poñente: Inocencio Pérez Román (Oficial Técnico de Área)

13.40 – Descanso e comida

15:50 – FOTO OFICIAL na escalinata do Pazo de Congresos.

16.00 – Campo a través, Carreiras na estrada e Carreiras Populares (exposición e coloquio)

Peculiaridades, aspectos máis importantes.

Erros e vicios máis frecuentes.

Poñente: Jorge Blanco Chao (Xuíz Árbitro Nacional)

17.10 – Descanso

17.30 – Casuística nas competicións da FGA. (exposición e coloquio)

Visionado de vídeos de gravacións en probas controladas polo Comité Galego para o seu comentario.

Poñente: Dolores Rojas Suárez (Xuíz Árbitro Nacional)

18.40 – Clausura

Inscripcións: Nas delegacións do Comité Galego de Xuíces ata o 1 de Outubro de 2012.