III Congreso Técnico Galego de Xuíces de Atletismo

DATA E LUGAR DE CELEBRACIÓN

Sábado, 22 de outubro de 2016.

Sala de Conferencias AFundación en Ourense [Cómo chegar]

INCRICIÓNS

Inscripcións: Nas delegacións do Comité Galego de Xuíces ata o 10 de outubro de 2016.

Formulario de inscrición: [descargar]

PROGRAMA

10:45 Presentación

11:00 Modos de Actuación en competicións. Poñentes: Ángel López-Montesinos Vázquez (Xuíz Árbitro Nacional)

12:00 Novidades no Regulamento Internacional de Atletismo (exposición e coloquio). Cambios no Regulamento. Poñentes: Loreto Pérez Román (Oficial Técnico Internacional de Área)

13:30 Descanso e comida

16:00 Casuística nas competicións (exposición e coloquio). Visionado de vídeos de gravacións para o programa Citius, Altius, Fortius da TVG sobre diferente casuística para o seu comentario. Poñentes: Dolores Rojas Suárez (Xuíz Árbitro Nacional)

18:00 Preguntas dos asistentes

18:30 Clausura