Modelos e Informes

Xuíz Arbitro

Xuíz Árbitro Campo a Través

Xuíz Árbitro Ruta

Xuíz Árbitro Pista

Xuíz Árbitro (competición local)

Xuíz Árbitro de Saídas

Xuíz Árbitro de Cámara de Chamadas

Parte Auxiliar Xuíz Árbitro

Xuíz Arbitro (Amonestación e/o Descalificación)

Lista de artículos de descalificación

 

Xurado Apelación

Xurado de Apelación

Formulario Reclamación Xurado Apelación

 

Marcha

Informe Xuíz Xefe de Marcha

Folla Resumo do Xuíz Xefe de Marcha

Exemplo Folla Resumo XX Marcha con PitLane

Xuíz de Marcha (individual)

Secretario Marcha

Resumo de Tarxetas Vermellas

Cartón Vermello Marcha

Comunicación Tarxetas Vermellas Marcha a Secretaría

Control do Pit-Lane

 

Dirección Técnica

Informe Final DT (Aire Libre) CGX

Informe Final DT (Pista Cuberta) CGX

Certificados Homologación de Artefactos

Retirada de Artefactos

Vídeos de Formación da Comisión de Dirección Técnica do CNJ

 

Cronometraxe, Foto-Finish e Chegadas

Informe Xuíz Xefe de Fotofinish

Informe Xuíz Xefe de Cronometraxe con Transpondedor

Follas de chegadas e tempos manuais

Folla de chegadas carreiras Ruta e Campo a Través

Folla anemómetro carreiras

 

Saídas

Informe Coordinador de Saídas

 

Cámara de Chamadas

Folla para crear Horarios de Cámara de Chamadas

Xustificante de Material Retido en Cámara de Chamadas

Folla de confirmación varias Probas en Cámara de Chamadas

 

Dirección de Reunión

Modelo de confección de Xurados de Pista

Modelo de confección de Xurados de Ruta/Cross

 

EDM

Informe EDM

 

Xustificación de Gastos

Folla de xustificación de gastos desplazamento (2017)

Modelo domiciliación bancaria

Tarifas arbitraxe (2017)

Cadro de tarifas arbitraxe (2017)

Folla de gastos do Comité Nacional de Jueces

 

Seguro Deportivo

Parte de accidente 2016-2017

Protocolo Actuación e Centros concertados 2016-2017