A Delegación en Lugo da Federación Galega de Atletismo en colaboración ca Vicepresidencia Primeira da Diputación de Lugo organiza a Xornada de Menores federada o vindeiro 22 de febreiro, en xornada de mañá e tarde no módulo cuberto de Lugo, do IV Trofeo Copa Diputación de Lugo no Módulo Cuberto de Lugo. Baixo o control técnico do Comité Galego de Xuices.

Resultados – Xornada Menores – Copa Diputacion Lugo – 22/02/2014