[RESULTADOS] Correxidos

[INSCRITOS] sombreados en roxo os/as atletas rexeitados.