El pasado 29 de octubre se reunió en Santiago la comisión de evaluación de instalacións atléticas gallegas, creada como consecuencia de la reunión referida en la noticia anterior de esta web.

Las conclusiones de esa reunión establecen las siguientes prioridades:

  1. Supervisión por parte da FGA da redacción dos convenios que faga a Secretaría Xeral para o Deporte coas distintas institucións (universidades, concellos, etc.). Para que non existan obstáculos para a práctica do atletismo por parte dos distintos atletas federados galegos, clubes, adestradores, etc., e no que figure o compromiso de mantenemento da instalación e coidado do material e equipación.
  2. Pista de Atletismo de Balaídos: Non facer reforma integral senón remodelación comezando por este orden: dotación de material, módulo cuberto, vestuarios, ximnasio e salas comúns. E no futuro remodelación da pista.
  3. Creación de módulos cubertos para distintas zonas de Galicia. Especial necesidade para os seguintes concellos, seguindo este orden, Lugo, Barco de Valdeorras, Santiago de Compostela e Pontevedra (no Centro Galego de Tecnificación de Pontevedra na contrarecta). Todos estes módulos deben estar dotados do material necesario, deben ter uso prioritario para os atletas e clubes federados frente outras actividades e debe velarse polo mantenemento dos mesmos.
  4. Petición pista cuberta estable ou como segunda opcion en aluguer e instalación nunha zona con alta densidade demográfica ou se se ten previsto facer unha instalación grande ter en conta a posibilidade de acoller esta instalación.
  5. Pontevedra: solventar o problema da pista nas rúas 7 e 8 e cubrir ás gradas das pistas do Centro Galego de Tecnificación de Pontevedra.
  6. Estadio de San Lázaro de Santiago. Facer as reformas necesarias para que este poida ser funcional.
  7. Creación de un ximnasio nas pistas de atletismo de Lugo, do Barco de Valdeorras, e dotar de material Monterrei.

[Noticia en la web de Secretaría Xeral para o Deporte sobre a reunión]